De SCIOS Scope 12 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die SCIOS gecertificeerd zijn.

De Scope 12 keuring is een inspectie voor zonnestroominstallaties. SCIOS beheert het kwaliteitssysteem voor het uitvoeren van inspecties, zoals de Scope 12 keuring. Alleen gediplomeerde inspecteurs binnen bedrijven – met een SCIOS certificaat – zijn bevoegd om de keuring uit te voeren.
 

Broeders Techniek beschikt over dit certificaat.

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".