Disclaimer Broeders Techniek:

 

De informatie op de website van Broeders Techniek wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie te allen tijde volledig, juist en actueel is.

Broeders Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die daarop wordt verstrekt. Dit geldt ook voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Broeders Techniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks.

De informatie op deze website is geen vervanging voor professioneel advies. Voor specifieke vragen of situaties raden wij aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde professional.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op.

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".