NEN 3140 Inspectie

Inspectie Elektrische Installatie van Bedrijfspanden

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van NEN 3140 inspecties

NEN 3140 Inspectie voor uw elektrische Installatie

Bij Broeders Techniek begrijpen we dat de veiligheid van uw elektrische installatie van het grootste belang is. Of het nu wordt geëist door uw verzekering of u er zelf voor kiest om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen, de NEN 3140 inspectie is cruciaal.

Waarom een NEN 3140 Inspectie?

Volgens de verzekering en/of ARBO-wetgeving is het periodiek laten inspecteren van uw elektrische installatie een vereiste. Deze inspectie gaat verder dan slechts een verplichting; het is een essentiële stap om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te minimaliseren.

Referenties

Wat omvat de inspectie?

Onze NEN 3140 inspectie omvat een grondige controle van de aanraakveiligheid van de elektrische installatie volgens strikte veiligheidseisen. Dit doen we zowel visueel als door middel van metingen en beproevingen. Als aanvulling voeren we een thermografisch onderzoek uit om eventuele onzichtbare gebreken op te sporen. Alle bevindingen worden samengebracht in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

Wat controleren wij?

  • Veilige werkomstandigheden met en rond elektrische installaties.
  • Strikte naleving van de Arbowetgeving.
  • Controle op elektrische gebreken om potentieel brandgevaar te voorkomen.

Veelgestelde vragen

De NEN 3140 is geschikt voor organisaties en bedrijven die elektrische installaties in hun bezit hebben of beheren. Deze norm is van toepassing op diverse sectoren en omvat een breed scala aan elektrische installaties, waaronder, maar niet beperkt tot:

  1. Industriële Bedrijven: Fabrieken, productiebedrijven en industriële faciliteiten met complexe elektrische systemen.

  2. Commerciële Gebouwen: Winkels, kantoren, en andere commerciële vastgoedlocaties met elektrische voorzieningen.

  3. Gezondheidszorg: Ziekenhuizen, klinieken en andere medische faciliteiten waar betrouwbare elektriciteit cruciaal is.

  4. Overheidsgebouwen: Elektrische systemen in overheidskantoren, openbare gebouwen en overheidsinstellingen.

  5. Onderwijsinstellingen: Scholen, universiteiten en andere onderwijsfaciliteiten die elektrische installaties gebruiken.

  6. Woningen: Elektrische installaties in woningen kunnen ook onder de NEN 3140 vallen, vooral als er sprake is van gemeenschappelijke voorzieningen in bijvoorbeeld appartementencomplexen.

Kortom, de NEN 3140 is relevant voor elke organisatie die elektrische installaties heeft en waarde hecht aan de veiligheid van medewerkers en de integriteit van de elektrische infrastructuur. Het doel is om risico’s te identificeren, de veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat de elektrische installaties voldoen aan de geldende normen en regelgeving.

Nee, wij voeren alleen inspectiewerkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we onze onafhankelijkheid garanderen.

De prijsindicatie is afhankelijk van het aantal m² en het aantal verdeelinrichtingen (meterkasten). Vraag vrijblijvend een offerte aan om een beter beeld te krijgen of neem contact met ons op. het administratieve proces als de praktische uitvoering ge-audit door DEKRA.

Na de inspectie ontvangt u binnen 14 dagen een volledige rapportage.

Nee, wij voeren alleen inspectiewerkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we onze onafhankelijk garanderen.

In het kort richt de NEN 3140 zich meer op de algemene bedrijfsvoering van elektrische installaties, terwijl SCIOS Scope 10 specifiek is ontworpen voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Organisaties kunnen beide inspecties nodig hebben om een volledig beeld te krijgen van de elektrische veiligheid binnen hun faciliteiten.

Een SCIOS scope 8- en een NEN 3140 inspectie hebben diverse raakvlakken. Echter dient het inspectiebedrijf gecertificeerd te zijn om een SCIOS scope 8 inspectie uit te voeren. De inspectie-inhoud is vastgelegd in een Technisch Document. Bij een NEN 3140 inspectie dient de installatieverantwoordelijke de inhoud te bepalen.  

Binnen 48 uur offerte op maat

Neem contact met ons op

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".