Een SCIOS Scope 12 inspectie, ook bekend als een SCIOS-inspectie, is een periodieke inspectie van stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 130 kW. Het doel van deze inspectie is om ervoor te zorgen dat deze stookinstallaties veilig en milieuvriendelijk werken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hier is een overzicht van hoe een SCIOS Scope 12 inspectie in het algemeen werkt:

 1. Voorbereiding:

  • Voordat de inspectie begint, wordt er meestal een afspraak gemaakt tussen de eigenaar of exploitant van de stookinstallatie en een gecertificeerde SCIOS-inspecteur.
 2. Documentatie Controle:

  • De inspecteur begint met het controleren van de documentatie van de stookinstallatie, waaronder technische specificaties, logboeken, onderhoudsrapporten en certificaten.
 3. Visuele Inspectie:

  • De inspecteur voert een grondige visuele inspectie uit van de stookinstallatie en de bijbehorende componenten, zoals de ketel, brander, brandstoftoevoer, regelsystemen en veiligheidsvoorzieningen.
  • Tijdens deze inspectie wordt gelet op tekenen van slijtage, beschadigingen, corrosie of andere mogelijke gebreken.
 4. Metingen en Testen:

  • Er worden metingen en testen uitgevoerd om de prestaties van de stookinstallatie te beoordelen, zoals het meten van de verbrandingsgassen, de rookgasafvoer, de veiligheidsvoorzieningen en de efficiëntie van de installatie.
 5. Veiligheidsbeoordeling:

  • De inspecteur beoordeelt de veiligheidsvoorzieningen van de stookinstallatie om ervoor te zorgen dat deze correct werken en voldoen aan de veiligheidsnormen.
 6. Rapportage:

  • Na voltooiing van de inspectie wordt een gedetailleerd inspectierapport opgesteld. Dit rapport bevat informatie over de bevindingen van de inspectie, eventuele gebreken, aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen, en de status van de stookinstallatie.
 7. Certificering:

  • Als de stookinstallatie voldoet aan alle eisen en veiligheidsnormen, wordt er een SCIOS Scope 12 certificaat uitgereikt aan de eigenaar of exploitant.
  • Als er gebreken zijn geconstateerd, moeten deze worden verholpen voordat het certificaat wordt verleend.
 8. Periodiciteit:

  • SCIOS Scope 12 inspecties moeten periodiek worden herhaald, meestal met een frequentie van één tot drie jaar, afhankelijk van het type installatie en het gebruik ervan.
 9. Wettelijke Naleving:

  • Het uitvoeren van een SCIOS Scope 12 inspectie is vaak een wettelijke verplichting in Nederland, volgens de Wet Milieubeheer en de Arbowetgeving.

Het doel van een SCIOS Scope 12 inspectie is ervoor te zorgen dat stookinstallaties veilig, efficiënt en in overeenstemming met de wet werken, en eventuele problemen worden geïdentificeerd en opgelost om risico’s te minimaliseren. Het is belangrijk om een gecertificeerde SCIOS-inspecteur in te schakelen voor deze inspecties, omdat zij de vereiste expertise hebben om de inspectie correct uit te voeren en te certificeren.

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".