NEN 1010 is een Nederlandse norm die betrekking heeft op elektrische installaties in woningen en gebouwen. Deze norm is van vitaal belang om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Hier is een overzicht van wat een NEN 1010 inspectie inhoudt:

 1. Achtergrond van NEN 1010:

  • NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. Het heeft betrekking op de aanleg, het gebruik en het onderhoud van elektrische installaties in woningen, kantoren, fabrieken en andere gebouwen.
 2. Doel van de Inspectie:

  • Het belangrijkste doel van een NEN 1010 inspectie is het waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen door ervoor te zorgen dat elektrische installaties aan de geldende normen voldoen.
  • Het identificeert potentiële gevaren, zoals elektrische schokken, brandgevaar en andere risico’s die verband houden met elektrische installaties.
 3. Inspectieonderdelen:

  • Tijdens een NEN 1010 inspectie worden verschillende aspecten van de elektrische installatie beoordeeld, waaronder de bedrading, schakelapparatuur, aarding, bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, en meer.
  • Het omvat visuele inspecties, metingen en testen om ervoor te zorgen dat de installatie correct is aangelegd en veilig functioneert.
 4. Rapportage en Certificering:

  • Na de inspectie wordt een gedetailleerd rapport opgesteld waarin alle bevindingen worden gedocumenteerd.
  • Als de elektrische installatie aan de norm voldoet, kan een NEN 1010 certificaat worden uitgereikt.
 5. Periodiciteit:

  • NEN 1010 inspecties moeten periodiek worden uitgevoerd, meestal om de vijf jaar voor woningen en met kortere tussenpozen voor gebouwen met een hoger risico of intensiever elektrisch gebruik.
 6. Wettelijke Verplichting:

  • In Nederland is het verplicht om elektrische installaties volgens de NEN 1010 norm te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.
  • NEN 1010 inspecties zijn verplicht om de veiligheid te waarborgen en wettelijke naleving te controleren.
 7. Veiligheid en Risicobeheer:

  • NEN 1010 inspecties dragen bij aan de algemene veiligheid in gebouwen door het identificeren en aanpakken van elektrische risico’s.

Het is essentieel om NEN 1010 inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat elektrische installaties veilig en conform de normen worden gebruikt en onderhouden. Bij [Bedrijfsnaam] bieden we professionele NEN 1010 inspectiediensten om ervoor te zorgen dat uw elektrische installaties aan alle eisen voldoen en de veiligheid van uw bewoners, werknemers en eigendommen wordt gewaarborgd. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze inspectiediensten.

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".