NEN 3140 is een Nederlandse norm die specifiek betrekking heeft op elektrische installaties en apparatuur. Het is ontworpen om de veiligheid van werknemers die met elektrische installaties werken te waarborgen en om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig worden gebruikt en onderhouden. Hier is een overzicht van wat een NEN 3140 inspectie inhoudt:

 1. Achtergrond van NEN 3140:

  • NEN 3140 is gebaseerd op de Europese norm EN 50110 en heeft betrekking op laagspanningsinstallaties tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning. Het is van toepassing op allerlei soorten elektrische installaties, inclusief machines, gereedschappen en apparaten.
 2. Doel van de Inspectie:

  • Het belangrijkste doel van een NEN 3140 inspectie is het waarborgen van de veiligheid van werknemers die werken met elektrische installaties en apparatuur.
  • Het identificeert potentiële gevaren en zorgt ervoor dat elektrische installaties voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
 3. Inspectieonderdelen:

  • Tijdens een NEN 3140 inspectie worden verschillende aspecten beoordeeld, waaronder de staat van de elektrische installaties, bescherming tegen elektrische schokken, aarding, isolatie, bediening van schakelapparatuur, enzovoort.
  • Het omvat ook visuele inspecties, metingen en testen van elektrische installaties en apparatuur.
 4. Rapportage en Certificering:

  • Na de inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de bevindingen worden gedocumenteerd.
  • Als de installatie aan de norm voldoet, kan een NEN 3140 certificaat worden uitgereikt.
 5. Periodiciteit:

  • NEN 3140 inspecties moeten periodiek worden uitgevoerd, afhankelijk van het type elektrische installatie en het risico dat deze met zich meebrengt.
  • Typisch worden deze inspecties jaarlijks uitgevoerd, maar dit kan variëren.
 6. Wettelijke Verplichting:

  • In Nederland is het volgens de Arbowet verplicht om elektrische installaties en apparatuur regelmatig te laten inspecteren volgens NEN 3140.
 7. Veiligheid en Risicobeheer:

  • NEN 3140 inspecties dragen bij aan de veiligheid op de werkplek en verminderen het risico op elektrische ongevallen en brand.

Het is van cruciaal belang om NEN 3140 inspecties uit te voeren om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig en conform de normen worden gebruikt en onderhouden. Bij [Bedrijfsnaam] bieden we professionele NEN 3140 inspectiediensten om ervoor te zorgen dat uw elektrische installaties aan alle eisen voldoen en de veiligheid van uw werknemers wordt gewaarborgd. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze inspectiediensten.

Vraag uw offerte aan

                                                       NEN 3140, NEN 1010SCIOS scope 12

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".